WIFT FINLAND ry lanseeraa ainutlaatuisen täydennyskoulutuksen, mentorointiohjelman

Women in Film & Television in Finland, WIFT Finland ry lanseeraa mentorointihankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa uran eri vaiheissa olevia av-alan ammattilaisia löytämään suuntaa ja kannustusta. Kyse on ennen kaikkea uravalmennuksesta, jossa kokeneet elokuva ja kulttuurialan ammattilaiset jakavat kokemuksiaan sekä auttavat hiomaan työmetodeja. Ohjelma tähtää työllistymisen parantamiseen tekemällä urapolusta tietoisen valinnan.

Ohjelman mentorit ovat tuottaja Miia Haavisto, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Liisa Helminen, ohjaaja ja käsikirjoittaja Saara Cantell, kulttuurin asiantuntija ja luova strategi Anna Moilanen sekä ohjaaja, näyttelijä ja lauluntekijä Mari Rantasila.

Ohjelma on tarkoitettu WIFT Finlandin jäsenille. Haku on alkanut ja jatkuu elokuun loppuun asti. Mentorointiohjelma kestää noin vuoden jonka jälkeen tulokset avataan laajemmalla yleisölle. Lisätietoa löytyy WIFT Finlandin nettisivuilta:
http://wift.fi/mentorointi/

Ohjelmaa on rahoittanut AVEK.

WIFT FINLAND ry STARTAR MENTORPROGRAM

Women in Film & Television Finland, WIFT Finland ry, lanserar ett mentorprogram vars syfte är att hjälpa kvinnor, som är i olika stadier av sin karriär inom audiovisuella yrken, att få uppmuntran och stöd. Det är framför allt en karriärcoachning, där etablerade film- och kulturarbetare delar med sig av sina erfarenheter och arbetsmetoder. Mentorprogrammets syfte är att förbättra kvinnors yrkesverksamma situation genom att hjälpa dem att göra genomtänkta karriärval.
Programmets mentorer är producent Miia Haavisto, regissör och manusförfattare Liisa Heminen, regissör och manusförfattare Saara Cantell, kulturproducent och strateg Anna Moilanen och regissör, skådespelare och sångare Mari Rantasila.
Mentorprogrammet är avsett för alla WIFT Finlands betalande medlemmar. Ansökningstiden pågår fram till slutet av augusti. Mentorprogrammet tar ungefär ett år, varefter dess resultat kommer att presenteras för en bredare publik. Mer information kan hittas WIFT Finlands hemsida.

Mentorprogrammet finansieras av AVEK.

Leave a Reply